Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »AVE GRILL « – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »AVE Grill«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke AVE GRILL.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5458897000, davčna številka: SI36314692 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 17. 4. 2024 od 00:00 ure do 18. 6. 2024 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah SPAR Slovenija na področju Republike Slovenije.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://www.ave.nagradna-igra.si/   in https://sedem.biz   na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:

 • na podlagi poslanega SMS sporočila,
 • na podlagi spletne prijave s številko računa ali
 • s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik«

 

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«):

 1. korak: udeleženec v obdobju od 17. 4.2024 do 18. 6. 2024 v okviru enega nakupa kupi dva (2) izdelka AVE GRILL v eni od prodajaln SPAR Slovenija in za njihov nakup shrani račun;
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo AVE GRILL in številko računa (primer: AVE GRILL XXXXX XXX XXXXXX)
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje AVE in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave

Uporabnik v obdobju od 17. 4. 2024 do 18.6. 2024 v okviru enega nakupa kupi dva (2) izdelka AVE GRILL v eni od prodajaln SPAR Slovenija in za njihov nakup shrani račun.

Z vpisom na spletni strani https://www.ave.nagradna-igra.si , kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: številka računa , ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na vpisano mobilno številko uporabnik prejme brezplačni SMS z unikatno kodo, s katero na spletni strani opravi avtentikacijo. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

(C) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«). Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz  pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. Prav tako zgodba ne sme biti napisala s pomočjo umetne inteligence. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

V primeru sodelovanja s posredovano zgodbo je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre). V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno posredovano zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali posredovati več različnih zgodb. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno poslano zgodbo izžreban samo enkrat.

 

 

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Prijave preko spleta, SMS sporočila ali poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

V kolikor s spletno prijavo ali poslanim SMS sporočilom sodeluje  z isto številko računa ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

Nakup izdelkov AVE GRILL navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka C).

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

 1. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

Glavna nagrada:

1x Volkswagen Tiguan – 1.5 eTSI DSG

Tedenske nagrade:

9x iPhone 15

27x piknik paket (vrednostni bon za 40 eur, mesnih centrov AVE)

 

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 9 tedenskih žrebanj in se vsak teden podeli 1x iPhone 15 in 3x piknik paket (vrednostni bon za 40 eur).

 

 

 

 

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Tedenska žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o..

Žrebanje tedenskih nagrad

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS, oddali prijavo na spletni strani ali s poslano zgodbo.

24.04.2024

od 17.4. do 23.4.2024 do 23:59

3.05.2024

od 24.4. do 30.4.2024 do 23:59

8.05.2024

od 1.5. do 7.5.2024 do 23:59

15.05.2024

od 8.5. do 14.5.2024 do 23:59

22.05.2024

od 15.5. do 21.5.2024 do 23:59

29.05.2024

od 22.5. do 28.5.2024 do 23:59

5.06.2024

od 29.5. do 4.6.2024 do 23:59

12.06.2024

od 5.6. do 11.6.2024 do 23:59

19.06.2024

od 12.6. do 18.6.2024 do 23:59

 

Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za tedensko nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 17.4 do 18.6.2024 do 23:59 s poslanim SMS, spletno prijavo ali s poslano zgodbo »Moj najboljši piknik« bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Volkswagen Tiguan – 1.5 eTSI DSG.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 37 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo pri notarju, dne 20.6.2024. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 2-članska komisija, ki bo sestavljena iz enega predstavnika podjetja Panvita MIR d.d., enega predstavnika podjetja Sedem d.o.o. ob prisotnosti notarja. 2 – članska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://www.ave.nagradna-igra.si  , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, podana prijava preko spleta ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. 

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

 

 1. Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.
 • ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila ali prijave preko spleta sliko/scan računa,

 

iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup 2 izdelkov AVE GRILL v eni od trgovin SPAR Slovenija in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz  ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana , s pripisom: » Nagradna igra AVE GRILL«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji in četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

 

 

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 1. Cenik SMS sporočil

 

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

 

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov  obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. 

 

Udeleženec, ki bo soglašal z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja organizatorja in izvajalca na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte) za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma,  da se ne morejo povezati s konkretno osebo. 

 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator  in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov  obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja glavne nagrade. 

 

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se tudi o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, gsm številka za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@sedem.biz  . V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke ime, priimek in mobilno številko ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. 

 

Glede na to, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. 

 

Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. 

 

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 4 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad.  V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bosta organizator in izvajalec morda morala kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. 

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani. 

 

Osebni podatki nagrajenca iz 5. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. 

 

 

Udeleženci oz. nagrajenec imajo pravico: 

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. 

 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke : 

 

Panvita MIR d.d.

Ljutomerska cesta 28a

9250 Gornja Radgona

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

IMS reklamacijska služba

E-mail: info@sedem.biz 

Delovni: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Mobilna SMS skupnost AVE

S sodelovanjem v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom (A) ali oddanim soglasje za tržne namene (B) je uporabnik včlanjen v brezplačno SMS skupnost AVE, kar pomeni, da prejema obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih, ipd. Uporabnik te storitve prejme največ 5 SMS sporočili mesečno s koristno informacijo.

Vsak član se iz SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino: ˝ AVE STOP˝ in se tako odjavi iz skupine AVE. SMS sporočila iz SMS skupnosti AVE (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna. Odjava iz SMS kluba ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.  

Vsa SMS sporočila, ki jih pošlje uporabnik, se obračunavajo po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja.

 

 

 

 

 

 1. Kontakt

Organizator:

Panvita MIR d.d.

Ljutomerska cesta 28a

9250 Gornja Radgona

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

Linhartova cesta 13

1000 Ljubljana

IMS reklamacijska služba

E-mail: info@sedem.biz 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://www.ave.nagradna-igra.si/   in https://sedem.biz .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://www.ave.nagradna-igra.si/

in https://sedem.biz .

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Gornja Radgona, 15.4.2024

Organizator nagradne igre: Panvita MIR d.d.                                                               

Scroll to Top